Terms and conditions | Luxury Baby Fashion

Terms and conditions

Uvjeti korištenja web stranice i uvjeti kupnje (dalje u tekstu: „Uvjeti korištenja“)

OPĆE ODREDBE

Internetska stranica www.luxurybabyfashion.com je vlasništvo Nataše Cifrić, Letovanićka 38, 10000 Zagreb, OIB: 44601792682, vlasnice obrta LUXURY BABY FASHION, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU (dalje u tekstu: „Prodavatelj“, „mi“)). Prodavatelj omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.luxurybabyfashion.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.

Svi materijali koji se nalaze na www.luxurybabyfashion.com internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo Prodavatelja te se mogu koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja žiga i/ili industrijskog dizajna.

Uvjetima korištenja se propisuju uvjeti i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice luxurybabyfashion.com.

Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici prihvaćaju Uvjete korištenja i Pravila privatnosti te pristaju na korištenje internetske stranice luxurybabyfashion.com u skladu s njima.

U određenim situacijama, pristup internetskoj stranici www.luxurybabyfashion.com može biti nedostupan zbog radova i održavanja internetske stranice ili zbog uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati e-mailom, a Prodavatelj će poslati pisanim odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

TEMELJNI POJMOVI

U smislu ovih Uvjeta korištenja, Kupac je fizička ili pravna osoba koja naruči barem jedan proizvod, ispuni polja s traženim podacima i plati naručeni proizvod posredstvom web stranice www.luxurybabyfashion.com.

Ako su u polje s podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se pravna osoba smatra kupcem, dok fizička osoba čiji su podaci uneseni predstavlja ovlaštenu osobu pravne osobe kupca.

OSOBNI PODACI

Kako bi narudžba proizvoda bila valjana, osoba koja ispunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina.

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

Prodavatelj pridržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta korištenja te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije.

Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje luxurybabyfashion.com stranica.

CIJENA

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 41/2014, 110/2015, dalje u tekstu: („ZZP“).

PODACI O PROIZVODIMA I RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Postoji mogućnost da fotografije proizvoda Prodavatelja uvijek ne korespondiraju izgledu proizvoda u stvarnosti osobito uzimajući u obzir rasvjetu prilikom fotografiranja proizvoda i postavki računala Kupca.

U slučaju takvog nesklada između vizualnog identiteta proizvoda na fotografiji i izgleda proizvoda u stvarnosti, neće se raditi o materijalnom nedostatku proizvoda.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u roku od 7 radnih dana, ne uključujući subotu.

U slučaju da proizvod koji je Kupac naručio nije trenutno raspoloživ, Prodavatelj će o tome obavijestit kupca te ga obavijestit o roku u kojem bi proizvod bio dobavljiv.

NARUDŽBA, PLAĆANJE PROIZVODA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupac proizvod naručuje odabirom proizvoda i popunjavanjem formulara. Kupac se pritom može registrirati kao korisnik. Narudžba se smatra zaprimljenom kada www.luxurybabyfashion.com elektronskim putem zaprimi narudžbu. Nakon zaprimanja narudžbe, Prodavatelj će obavijesitit Kupca putem elektroničke pošte o tome da je proizvod naručen. U slučaju da Kupac nije primio takvu obavijest Prodavatelja, kupca se upućuje provjeriti nalazi li se poruka u Junk/Spam pretincu e- pošte, je li pretinac e-pošte kupca popunjen te nalaze li se naručeni proizvodi još uvijek u košarici. U potonjem slučaju, ako se proizvodi više ne nalaze u košarici, Kupac će morati ponovo izvršiti narudžbu željenih proizvoda.

Nakon što je Kupac odabrao proizvod, isti se uvrštava u polje „Košarica“ gdje Kupac može provjeriti popis proizvoda koje je odabrao. Nakon pristupa u polje „Košarica“, Kupac u obrazac narudžbe upisuje osobne podatke. U slučaju da se podaci primatelja razlikuju od podataka kupca, Kupac je dužan posebno, u za to predviđeno polje, naznačiti i podatke o primatelju.

Pored svakog proizvoda, Prodavatelj će istaknut naziv proizvoda, njegove karakteristike i cijenu. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama.

Plaćanje proizvoda je trenutno moguće isključivo uplatom na bankovni račun Prodavatelja putem Internet bankarstva (e-bankingom) i putem opće uplatnice (virmanom). Troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Ugovor između Prodavatelja i Kupca se smatra sklopljenim kada Prodavatelj zaprimi potvrdu da je Kupac uplatio cijenu proizvoda na račun Prodavatelja.

Cijena poštarine nije uključena u cijenu proizvoda te će cijena poštarine biti naznačena pored svakog proizvoda prilikom narudžbe.

Nakon što Kupac završi narudžbu, na ekranu će se prikazati obavijest o tome da je narudžba kupca zaprimljena o čemu će Kupac biti posebno obaviješten putem e- pošte.

Pošto proizvod na skladištu bude zapakiran, Prodavatelj će obavijestit kupca putem e-pošte da je proizvod poslan na adresu naznačenu u narudžbi.

DOSTAVA I PRIHVAT ROBE

Naručene proizvode je moguće dostaviti na području cijelog svijeta, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.

Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem GLS dostavne službe.

Cijena dostave ovisi o dostavnom području i težini proizvoda koji se dostavlja te će biti istaknuta prilikom odabira proizvoda i naznake dostavnog područja.

U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

Prodavatelj se obavezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora odnosno od dana kada Prodavatelj primi od Kupca uplatu cijene na transakcijski račun.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

U slučaju da se proizvod/pošiljka koji je upućen Kupcu odnosno primatelju vrati Prodavatelju iz razloga neuspješne dostave, Prodavatelj će o toj činjenici obavijestiti Kupca putem e-pošte te će Kupac na raspolaganju imati sljedeće mogućnosti:

  • ponovna dostava naručenog proizvoda na adresu kupca/primatelja koju dostavu je Kupac dužan zahtijevati putem e-pošte;
  • osobno preuzimanje proizvoda na adresi Prodavatelja uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja.

U slučaju da Kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni mu e-mail i odabere jednu od ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca.

Kada Prodavatelj putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu odnosno primatelju, Kupac odnosno primatelj je dužan preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti, Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

U slučaju dostave oštećene robe, Kupac može poduzeti sljedeće korake; ako je to moguće, odmah zaposleniku službe za dostavu pošiljaka prijaviti da je roba oštećena te zabilježiti u kojoj je mjeri i na koji način je roba oštećena.

Kupac može odbiti prihvatiti oštećenu robu i vratiti Prodavatelju takvu robu.

U slučaju pitanja slobodno se obratite našoj službi za potrošače.

Kontaktni podaci naše službe za potrošače:

Adresa e-pošte: info@luxurybabyfashion.com

PRAVO NA PRIGOVOR

 slučaju da nije zadovoljan, Kupac može Prodavatelju uputiti prigovor pisano, putem pošte, na adresu:

 

LUXURY BABY FASHION, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

Vl. NATAŠA CIFRIĆ,

LETOVANIĆKA 38,

10000 ZAGREB

Prodavatelj će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja te će u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, sukladno članku 10. stavku 5. ZZP-a, odgovoriti na prigovor.

 

U slučaju da je prigovor kupca opravdan, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat isplaćene cijene proizvoda ili pravo na zamjenu proizvoda za novi odnosno ispravan i neoštećen proizvod.

Kupac svoj prigovor može podnijeti i putem Platforme Europske komisije za internetsko rješavanje sporova na mrežnom mjestu: www.ec.europa.eu/consumers/odr uz primjenu dobrovoljnog postupka alternativnog internetskog rješavanja sporova.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, u slučaju da se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Samo potrošači imaju niže detaljnije opisano pravo na jednostrani raskid ugovora. U smislu članka 5. točke 15. ZZP-a potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana.

Rok od 14 dana računa se od datuma kada je Kupac ili osoba koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, preuzela robu (ili posljednju pošiljku robe u slučaju ugovora o kupoprodaji robe naručene u jednoj narudžbi i isporučenoj Kupcu u više zasebnih pošiljaka).

Svoje pravo na jednostrani raskid ugovora može ostvariti tako da Prodavatelju uputi svoju izričitu izjavu o tome da je odlučio jednostrano raskinuti ugovor poštom na sljedeću adresu:

LUXURY BABY FASHION, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

Vl. NATAŠA CIFRIĆ,

OIB: 44601792682

LETOVANIČKA 38,

10000 ZAGREB

ili putem e-pošte na e-adresu: info@luxurybabyfashion.com

U tu svrhu Kupac se može koristiti priloženim obrascem za jednostrani raskid ugovora, iako to nije obvezno.

Smatrat će se da je Kupac raskinuo ugovor u roku ako Prodavatelju pošalje obavijest o jednostranom raskidu ugovora prije isteka gore navedenog roka.

Ako Kupac raskine ugovor, Prodavatelj će bez odlaganja izvršit povrat svih iznosa koje je primio od kupca po ugovoru, uključujući troškove dostave (osim eventualnih dodatnih troškova dostave ako je Kupac odabrao način dostave koji nije najjeftinija standardna dostava koju Prodavatelj nudi), u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj primio izjavu kupca o jednostranom raskidu ugovora. Povrat iznosa koji je Kupac platio Prodavatelju, izvršit će se na isti način koji se koristio prilikom prvotnog plaćanja. Ako se izričito drugačije ne ugovori; Kupcu se neće zaračunati nikakve naknade za takav povrat.

Prodavatelj može odbiti izvršiti povrat plaćenih iznosa sve dok ne primi vraćenu robu ili dok mu ne bude dostavljen dokaz o tome da je Kupac izvršio povrat robe, ovisno o tome što od navedenog nastupi ranije.

Kupac mora bez odlaganja poslati ili predati Prodavatelju vraćenu robu, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelja obavijestio o jednostranom raskidu ugovora, na sljedeću adresu:

LUXURY BABY FASHION, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

Vl. NATAŠA CIFRIĆ

OIB: 44601792682

LETOVANIĆKA 38,

10000 ZAGREB

Smatrat će se da je Kupac izvršio povrat robe u roku ako je robu poslao Prodavatelju prije isteka gore navedenog roka od 14 dana.

Troškove dostave za povrat robe snosi Kupac.

Kupac je obvezan Prodavatelju nadoknaditi bilo kakav gubitak vrijednosti robe, osim kada je takav gubitak vrijednosti prouzročen rukovanjem tom robom koje je potrebno kako bi se provjerila njezina kvaliteta, svojstva i funkcionalnost.

Napomene:

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ako želite raskinuti ugovor, molimo, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga na sljedeću adresu:

LUXURY BABY FASHION, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

Vl. NATAŠA CIFRIĆ,

OIB: 44601792682

LETOVANIĆKA 38,

10000 ZAGREB

Adresa e-pošte: info@luxurybabyfashion.com

Ja/mi (*) raskidamo ugovor koji sam sklopio / smo sklopili o kupnji sljedeće robe (*) / pružanju sljedeće usluge(*).

Naručeno dana (*) / primljeno dana (*)

Ime i prezime potrošača

Adresa potrošača

Potpis potrošača (samo u slučaju ako obavijest dostavljate u papirnatom obliku)

Datum

(*) Popunite relevantnim podacima i izbrišite ono što se na Vas ne odnosi.

Ako želite jednostrano raskinuti ugovor, možete koristiti naljepnicu za povrat priloženu Vašoj pošiljci. Ako ne možete pronaći naljepnicu za povrat, možete je zatražiti od naše službe za potrošače.

Molimo da naručenu robu ne vraćate na način da se njezina dostava plaća na odredištu ili bez da ste nas o tome obavijestili. Ako nam robu pošaljete na način da je njezina dostava plativa na odredištu, zaračunat ćemo Vam troškove dostave povratne pošiljke koji su nam stvarno nastali, te ste suglasni da te troškove možemo odbiti od iznosa povrata.

U slučaju pitanja ili dvojbi, obratite se našoj službi za potrošače:

Adresa e-pošte: info@luxurybabyfashion.com

Skrećemo pozornost na sljedeće dodatne informacije:

U slučaju jednostranog raskida ugovora, moguće je da će, iznimno, biti tehnički neizvedivo izvršiti povrat iznosa koje smo od Vas primili na isti način na koji ste izvršili plaćanje. U tom slučaju dogovorit ćemo s Vama da se povrat izvrši na neki drugi uobičajeni način plaćanja. U svakom slučaju nećete imati nikakvih daljnjih troškova u vezi povrata plaćenog iznosa.

MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ako nešto nedostaje dužan je u roku od osam dana uputiti pisani prigovor Prodavatelj jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Prodavatelju, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

JEZIK UGOVORA. POTVRDA O OTPREMI I SKLAPANJU UGOVORA

Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku. Primit ćete potvrdu o otpremi i sklapanju ugovora na trajnom mediju najkasnije u trenutku dostave.

PRIMJENA UVJETA PRODAJE

Korištenjem usluga Prodavatelja prihvaćate ove Uvjete korištenja.

Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.

Ova web stranica sadrži informacije o proizvodima Prodavatelja te služi kao elektroničko prodajno mjesto – web shop.

Prodavatelj ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, Kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te ih prihvaća kao sastavni dio ugovora koji sklapa s Prodavateljem.

Na ugovore na koje se primjenjuju ovi Uvjeti korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Suglasni smo s primjenom dobrovoljnog postupka alternativnog internetskog rješavanja sporova dostupnog putem Platforme Europske komisije za internetsko rješavanje sporova na mrežnom mjestu: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.